Tag Archives | styreleder

Hallo kjære styreleder, følger du med i timen?

Ledere kan bli stilt til ansvar personlig for datatap for mange millioner kroner. Enorme verdier ligger nå i form av digital informasjon i bedriftene, og styret og den daglige ledelsen har generelt ikke tatt inn over seg hvilke ansvar de har for å sikre selskapets verdier, informasjonen. Innledning er hentet fra Advokat Christian Sturla Svensen i […]

Read full story Comments { 0 }