Tag Archives | pbx

Fem grunner til å bytte til en IP-telefoniløsning

Med økende konkurranse fra nasjonale og internasjonale hold er det også viktig at små og mellomstore bedrifter begynner å fokusere mer på hvordan de kan drive mer kostnadseffektivt. En IP-telefoniløsning kan være et steg i rett retning. Informasjonsteknologi må bli mer virksomhetsstrategisk og mindre kostnadsfokusert. Her kan bedriftens kommunikasjonsløsning spille en sentral rolle, da den mest […]

Read full story Comments { 2 }

IP-telefoni vs tradisjonell telefoni

Den tradisjonelle telefonien er den vi kjenner fra den gang Graham Bell opprettet sin første telefonsamtalen den 10.mars 1876. Her hjemme i Norge lå vi ikke mer enn tre år etter, hvor Telegrafvesenet introduserte telefonien i 1879. Mye har skjedd siden den gang — veldig mye. Og det er med dagens IP-baserte telefoniløsninger vi virkelig […]

Read full story Comments { 0 }