Tag Archives | ip telefoni

IP-telefoni vs samordnet kommunikasjon

Når en bedrift skal modernisere telefonisystemet, så er IP-telefoniløsninger et naturlig valg. Teknologien erstatter de gamle telelinjene både innenfor og utenfor bedriftens fire vegger, hvor man heller benytter internett som bærer for talestrømmen. Neste steg på veien til en ny løsning er samordnet kommunikasjon. Samordnet kommunikasjon er en fornorskning av bransjebegrepet Unified Communications — forkortet […]

Read full story Comments { 0 }

Fem grunner til å bytte til en IP-telefoniløsning

Med økende konkurranse fra nasjonale og internasjonale hold er det også viktig at små og mellomstore bedrifter begynner å fokusere mer på hvordan de kan drive mer kostnadseffektivt. En IP-telefoniløsning kan være et steg i rett retning. Informasjonsteknologi må bli mer virksomhetsstrategisk og mindre kostnadsfokusert. Her kan bedriftens kommunikasjonsløsning spille en sentral rolle, da den mest […]

Read full story Comments { 2 }

IP-telefoni vs tradisjonell telefoni

Den tradisjonelle telefonien er den vi kjenner fra den gang Graham Bell opprettet sin første telefonsamtalen den 10.mars 1876. Her hjemme i Norge lå vi ikke mer enn tre år etter, hvor Telegrafvesenet introduserte telefonien i 1879. Mye har skjedd siden den gang — veldig mye. Og det er med dagens IP-baserte telefoniløsninger vi virkelig […]

Read full story Comments { 0 }