Tag Archives | fiber

Fiberdagen 2013

Hvordan endrer fiber hverdagen vår — hjemme og på jobb? På Fiberdagen tok en rekke sterke foredragsholdere for seg aspekter ved den informasjonsteknologiske utviklingen, med spesielt fokus på fiber. Dette var årets viktigste arrangement i IT-bransjen i følge Broadnet. NRK, HP, Netflix, Broadnet, IKT-Norge og Cisco var blant foredragsholderne som ga innblikk i hvordan fiberrevolusjonen oppleves fra deres […]

Read full story Comments { 1 }