Archive | Expressions RSS feed for this section

Når kommer handlekraften og ambisjonene Rigmor?

Vi er midt i en teknologisk og sosial revolusjon basert på internett og nye IKT-anvendelser. På bare 20 år har teknologi forandret hvordan vi opplever hverdagen. Teknologien er en stadig større del av hverdagen vår, enten vi vil det eller ikke. IKT er i alt – i telefonen, bilen, tv-en, hvitevarene, heisen, panelovnen og informasjonstavlen […]

Read full story Comments { 0 }

Derfor tok Opera det riktige valget!

Allerede i fjor høst valgte Opera Software å legge ned «Core Technology» — Presto og Carakan — til fordel for bl.a. Webkit, som er et Open Source prosjekt. Og jeg mener at de absolutt har gjort det rette valget. I en verden med stadig flere mobile enheter så Opera seg nødt til å ta en […]

Read full story Comments { 1 }

IKT-bransje med liten «k»

Etter å ha jobbet med en strategi for sosiale medier – målrettet og etter de beste råd – for å bygge merkevare og synlighet for Telekompetanse AS, skrev jeg nylig et blogginnlegg som jeg kalte «Oppgjør med sosiale medier». Egentlig var det like mye en kritikk av IKT-bransjen som av sosiale medier. Eller IT-bransjen som […]

Read full story Comments { 4 }
Foto: Flickr.com/Matt Hamm

Et oppgjør med sosiale medier

Jeg har nå fulgt rådene til disse «ekspertene» i snart ett halvt år hvor vårt/mitt mål i Telekompetanse var å bli mer synlig og bygge et merkevarenavn. Så kommer spørsmålet om dette faktisk fungerer, og hva er mulig å få ut av disse sosiale mediene? «Menigheten», som flere velger å kalle disse SoMe-ekspertene, forteller oss […]

Read full story Comments { 59 }

Fiberdagen 2013

Hvordan endrer fiber hverdagen vår — hjemme og på jobb? På Fiberdagen tok en rekke sterke foredragsholdere for seg aspekter ved den informasjonsteknologiske utviklingen, med spesielt fokus på fiber. Dette var årets viktigste arrangement i IT-bransjen i følge Broadnet. NRK, HP, Netflix, Broadnet, IKT-Norge og Cisco var blant foredragsholderne som ga innblikk i hvordan fiberrevolusjonen oppleves fra deres […]

Read full story Comments { 1 }