Dette er gründerreisen så langt

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Tiden har gått utrolig fort siden Glenn og jeg ble gründere på nytt– i Omnicus – for knappe to måneder siden. Vi har begge jobbet en årrekke i SimCom – og Telekompetanse før det – hvor tilværelsen var trygg.

Startup Stock Photos

Vi var derfor rimelig spente på hvordan dette skulle gå – når vi hoppet ut i en ny hverdag – rett etter at sommerferien med familien var over. Når vi nå skriver slutten av september så har vi hatt det utrolig morsomt, gjort mange «feil» og lært mye.

Hva har målet vært i fasen vi nå har vært i?

Vi har i perioden i SimCom og Telekompetanse utviklet bedriftsløsninger for telefoni, hvor vi samtidig har sett – og fått tilbakemelding fra markedet om – et større behov. Et behov for løsninger som kan håndtere flere kanaler – og samtidig samhandle mellom disse mediene/kanalene på en enkel måte. På stammespråket heter det kontaktsenter, eller omnikanal for den spesielt interesserte.

For å være sikker på at vi ikke påstarter utvikling av et produkt «ingen vil ha», gjorde vi denne gangen noe annerledes. Vi bestemte oss for å gjennomføre en rekke intervjuer med personer som sitter med et lederansvar i et kundesenter. Vi kunne nå teste våre hypoteser – uten å utvikle programvare i forkant. Dette har virket som en litt merkelig tilnærming for våre nærmeste, men dette er en godt utprøvd metodikk – det er nemlig bygget på et konsept som heter «Lean Startup».

Ved å benytte «Lean Startup»-metodikken benytter man det som heter «Build, Measure, Learn» og i prinsippet så kan dette oversettes til at man skal teste hypoteser – på «billigst mulig måte». Man skal systematisk «feile», for så å lære av feilene man gjør. Man skal altså gjøre feil helt bevisst – på raskest mulig måte – for så å igjen bevege seg videre ved å starte syklusen på nytt. Korte hyppige tester som kan vare mellom 2-8 uker er «normen».

For å nå ut til potensielle intervju kandidater brukte vi først og fremst sosiale medier. Vi ba om «hjelp» til introduksjoner rundt om – via personlige nettverk – og jammen fikk vi respons. Hele 16 personer som satt med et lederansvar på kundesentere – i størrelsen ti til flere hundre ansatte – stilte gladelig opp til intervju. Vi ble veldig ydmyke ovenfor tilliten vi fikk, og ikke minst over tiden vi fikk lov å stjele av hver enkelt.

Jeg vil derfor si tusen takk til alle sammen!

Intervjuene

Selve intervjuene skulle vare i 30 minutter hvor Glenn og jeg skulle være korte og presise. Intervjuet delte vi i tre deler;

  1. Kort intro om hvorfor vi hadde bedt om intervju.
  2. Presentere og teste våre tre hypoteser.
  3. Sparre med vedkommende for å se om vi kunne lære noe mer og om hvordan våre hypoteser påvirket deres hverdag.

Flere av de vi pratet med ga oss mer enn 30 minutter av deres tid og delte mer enn gjerne sine utfordringer. Hos flere ble vi også vist rundt på kundesenterne, noe som også var veldig lærerikt.

I samtlige intervju så «traff vi» med minst to av tre hypoteser vi stilte ovenfor kandidatene. Vi fikk en enorm selvfølelse bare ved at våre hypoteser faktisk var «spot on», og at vi samtidig fikk muligheten til å lære så mye av alle sammen.

Neste fase

Regelen i «Lean Startup» – ift intervju prosessen – er at når en har intervjuet nok personer til at en ser en rød tråd gjennom alle hypotesene, da har man lært nok til å gå videre. Vi følte at den røde tråden var synlig tidlig i prosessen – men vi lærte allikevel noe nytt i hvert intervju som ble gjennomført. Prosessen tok derfor noe lenger tid enn beregnet, og vi syndet i så måte litt til «Lean startup»-metodikken 🙂

Den neste fasen vil bestå av å bygge ett MVP — Minimum Viable Product. Dette innebærer at vi nå må lage et konsept eller produkt som vi skal bruke minst mulig tid på å lage – for så å testet dette ut i markedet billigst og raskest mulig.

Både Glenn og jeg forstår at det å lage en løsning som skal løse hypotesene våre ikke er ett MVP. Til det må vi ha investorer med frisk kapital. Men, før vi skal stå med «hatten i hånden» og be om godt vær, må vi validere bedriften, løsningen og ikke minst oss selv ovenfor markedet. Alt til sin tid med andre ord!

Prosessen videre blir garantert like spennende som den første – med ny lærdom, som vi tar med oss på veien mot målet.

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply