Timing, utholdenhet og innhold

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

I fjor tok jeg avgjørelsen om å stoppe bloggingen — jeg var ikke fornøyd med resultatene jeg hadde oppnådd etter knappe to år. Nå — litt over et halvt år senere — kan det se ut som om avgjørelsen kom for fort. Bloggingen hadde skapt større verdi enn hva jeg hadde innsikt over. Det handler om timing, utholdenhet og innhold!

ID-100276778

Bilde: http://www.freedigitalphotos.net/

De fleste leser, få som engasjerer

Omtrent samtidig som jeg bestemte meg for å gi opp bloggingen tok også SimCom nye strategiske valg. Det er spesielt to valg som har vært utslagsgivende for oss. Den ene var beslutningen om å integrere vår plattform med MS Lync og den andre var å avvikle salg direkte mot sluttkunder og skaffe oss partnere som kunne videreselge våre løsninger.

Begge disse valgene ga oss nesten umiddelbar effekt. I Oktober deltok vi som utstiller på MS Lync seminaret LyncDay på Gardermoen. Vi var tilstede for å presentere våre løsninger til sluttkunder og potensielle partnere. Vi fikk stiftet bekjentskap med mange nye selskaper og personer. Det som også kom frem under denne dagen var at flere av deltagerene — både leverandører og kunder — dro kjensel på SimCom og undertegnede. De hadde sett oppslag i både tidsskrifter og blogg. Jeg ble rett og slett litt satt ut.

Det var ikke mer enn litt over en uke tidligere, hvor jeg hadde stoppet bloggingen. Hadde jeg forhastet meg?

Utover høsten og gjennom hele vinteren har vi aktivt søkt etter nye partnere. Mange spennende møter har vi hatt, hvor også flere personer i disse møtene hadde lest bloggen. Flere kjente godt til ytringene jeg tidligere har gjort og var både enige og uenige i disse ytringene.

Ny satsning i SimCom og ny satsning på bloggen

Med vår nye satsning via partnere så har jeg samtidig fått ny energi til å starte opp bloggen igjen. Budskapet i møter treffer bedre våre partnere, enn det gjorde sluttkunder. Det kan være flere årsaker til dette og en av dem kan nok være relatert til at jeg er et “tech”-hodet og trives best i eget selskap 🙂

Jeg vil nok også forsøke meg videre på å kombinere innlegg på både engelsk og norsk, men jeg vil ikke lenger legge press på hvor ofte jeg kommer til å blogge. Det skal komme når jeg føler for det, ikke fordi jeg føler at jeg må få skrevet noe nytt innhold.

Færre kategorier, mer teknologi og strategi vil være retningen for denne bloggen i denne neste fasen av mitt yrkesliv!

 

 

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

,

No comments yet.

Leave a Reply