Derfor har SimCom gått til sengs med fienden

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

I SimCom har vi utviklet egne løsninger for telekom siden 2009. Siden oppstart har vi sett trender som BYOD, skytjenester og mobilitet komme for fullt. Microsoft Lync er kanskje en av de fremste løsningene som virkelig har fått vind i seilene de siste fem årene. SimCom — som selskap — kan derfor ikke lenger stå urokkelig og rope om viktigheten av åpne standarder.

simcom-lync

Åpne standarder er fortsatt viktig, og det samme er mulighetene for integrasjon mot andre systemer som vi tilbyr til våre kunder. Derimot er det å inngå et kompromi med Microsoft Lync desto viktigere.

En jungel av telekom løsninger

ID-100159945I 2009 besluttet SimCom å utvikle en egen plattform for telekom og sanntidskommunikasjon. Vi hadde på den tiden kompetanse og mer enn 20års erfaring fra de fleste telefonisystemer på markedet fra produsenter fra Cisco, Avaya, Nortel, Nec, m.fl. Vi mente derimot at telekomløsningene ikke var logiske nok, de var ikke enkle nok å administrere eller konfigurere. Rent teknisk var teknologien langt forann systemene som fantes og derfor ønsket vi i SimCom endre på dette.

Sett fra et IT perspektiv skulle brukerobjektet skulle stå i fokus — akkurat som brukerobjektet i et domene var sentralt, skulle dette også gjelde våre løsninger. Tradisjonelt sett er ikke telekom løsningene bygget opp på denne måten. Vi fant ofte dupliserte brukerdata på tvers av systemer og det er ofte mange elementer en må forholde seg til.

Behov for forenkling og bruk av åpne standarder

Så og si alle andre telekomløsninger på den tiden — også i dag — er bygget på propitære standarder. Dette hemmer mulighetene som telekom løsningene har potensial for å gi oss.

Vårt fokus ble derfor å utvikle en plattform basert på åpne internasjonale standarder og ikke minst gode integrasjoner mot andre systemer. Dette er vi godt vant med fra IT-verdenen. Vi hadde derfor fokus på å benytte brukerdata fra databaser som allerede var tilstede i virksomheten som f.eks. MS AD og hente kalenderinformasjon fra Outlook og Exhcange. Dette resulterte i gode brukeropplevelser for blandt annet sentralbord ekspedienter.

Det å gi en god telefonisk opplevelse for en virksomhets innringere var også et høyt fokus. Organisasjoner med inngående henvendelser skulle oppleves som en organisasjon med god kundeservice, hvor innringer ble godt ivaretatt.

Så kom trendene på rekke og rad

Gjennom årene som gikk kom trender som BYOD, mobile ansatte, skyløsninger og hybride løsninger. Ved at vi hadde bygget vår plattform på åpne standarder og høyt fokus på integrasjoner kunne vi enkelt tilby våre kunder gode alternativer til trendene som kom. Mobile medarbeidere kunne få samme sett med tjenester ute på veien, som på kontoret. Dette var uavhengig av type enhet (BYOD).ID-100121475

Store organisasjoner ville ha en lokal løsning som kunne benyttes i egen privat sky. Mindre organisasjoner ønsket å spare kostander ved investeringen og ønsket derfor skybaserte løsning. Alt dette var funksjonalitet som var relativt enkelt for oss i SimCom å imøtekomme.

Så kom året 2013. En ny aktør begynte virkelig å befeste sin posisjon i markedet, nemlig Microsoft. Fra 2009 — hvor vi kjente Microsoft sin løsning omtalt som OCS — til 2013 hvor Lync2013 ble lansert hadde det skjedd enorme forandringer. Etterspørselen i markedet etter løsninger som integerer seg godt også mot MS Lync er blitt stor. Vi kan derfor ikke si vi konkurrerer mot Microsoft lenger, vi må spille på lag.

Derfor ble Lync et strategisk riktig valg

Beslutningen om å integere våre løsninger med Microsoft kom relativt raskt etter Gartners siste rapport om UC (link til bloggpost om Gartner). Rapporten ble presentert i styremøte i SimCom og avgjørelsen var umiddelbar.

I SimCom ville vi aldri kunne konkurrert med Microsoft i et Microsoft miljø — det er enkelt å forstå — MEN vi kan gjøre MS Lync bedre enn det er i dag. Vi har mulighet til å tilby funksjonalitet som ikke ligger i MS Lync og dermed gi virksomheter en økt brukeropplevelse.

Microsoft er mer eller mindre er representert ved samtlige norske virksomheter — alt i fra desktop til serverrommet, men derimot ikke på mobil.

Valget SimCom har foretatt seg er utrolig viktig for selskapets fremtid. Vi ønsker med tiden gjennomgå sertifiseringer hos Microsoft for å få kvalitetsstempelet mange vil verdsette. Vi ønsker samtidig å levere løsninger som enkelt kan integreres og samtidig gi en fleksibiltet som vi vet virksomheter setter pris på.

Ønsker du å vite mer om hva vi gjør med MS Lync og hvordan vi integrerer oss? Besøk oss på LyncDay.no den 14. oktober — der vil vi være representert med egen stand.

Få med deg videon med Ståle Hansen fra Knowledge Factory vedr. LyncDay.no

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply