Gartner: Dette er markedslederne innenfor Unified Communications

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Hvert år kommer Gartner ut med analyser innenfor unified communictations — det vil si gode løsninger som gjør deg og meg mer effektiv i hverdagen. Dette er teknologier som telefoni, chat, video og konferanseløsninger.

Gartner image2

Mellom alle leverandørene finnes det både styrker og svakheter hos de alle, og Gartner mener derfor det er spesielt fem punkter som er avgjørende om løsningene vil få suksess eller ikke.

Gartner mener fem punkter er avgjørende

Det er spesielt fem punkter Gartner mener vil skille vinnerene fra taperne, da alle har sine styrker og sine svakheter. Markedet er fortsatt å betegnes som «early mainstream adoption phase» og derfor begynner også implementasjon og adopsjon av løsningene å modnes. De fleste selskaper har derimot fremdeles ikke implementert Unified Communications-løsninger.

Det er nå blitt primært fem punkter som Gartner mener vil avgjøre om løsningene og leverandørene får suksess eller ikke;

  • Brukeropplevelse; Det vil si hvor enkelt og intuitivt er det for sluttbrukerene som deg og meg å benytte teknologien som leveres fra server rommet
  • Mobilitet; som dreier seg om hvor mye funksjonalitet som kan eksponeres for den mobile brukeren, og mulighetene leverandøren har for å knytte sine tjenester opp mot andre mobile applikasjoner. Det er derfor viktig for bedrifter som ser etter nye løsninger å tenke mobil først, og hvordan heller PC-en kan utvide mobilens funksjonalitet
  • Interoperabilitet; som medfører at løsningene du velger bør kunne fungere på tvers av produsenter og leverandører. «Closed gardens» og leverandørbindinger er noe kundene ikke ønsker seg
  • Sky- og hybridløsninger; Mulighetene for å kombinere lokalt installert maskinvare med skyløsninger og vice versa
  • Må appelere til et bredt spekter av brukere; Skal din bedrift lykkes med implementeringen må løsningen du velger appelere til et mangfold av brukere i bedriften

Microsoft har tatt lederposisjon

I år kan vi se Microsoft har inntatt førsteplassen forann Cisco. I løpet av det siste året har Microsoft fått et større fotfeste da telefoni- og videomulighetene har blitt forbedret i MS Lync. Det er få av selskapene som Gartner har pratet med som har erstattet eksisterende telefoniløsning helt og holdent med MS Lync. Det er først og fremst IM og webkonferanser som benyttes i størst grad.

Noen selskaper uttrykker at de opplever leverandørbindinger ved å velge Microsoft Lync og mulighetene begrenser seg som følge av dette. Brukere som sitter på Mac er ikke fornøyd med funksjonaliteten de blir tilbudt, eller brukeropplevelsen de opplever med MS Lync.

Microsofts uttalte strategi er å benytte partnere som kan tilby endepunkter, gateway-er og kontaktsenterløsninger og du må derfor påregne ekstra investeringer i tredjepartsleverandører for å få avansert telefoni funksjonalitet.

De andre i lederkvadranten

I lederkvadranten finner vi også Cisco, Avaya og Mitel.

Ciscos løsninger er basert på en rekke serier av separate produkter grunnet oppkjøp av f.eks. WebEX, Jabber og Tandberg. Dette gjør at opplevelsene for brukeren og administratorene kan bli fragmentert i stedet for sømløs. Gartner sier også at lisense til Cisco kan være kompleks og du bør derfor påse at du ikke betaler for mer enn du har behov for.

Avdelingen i Cisco som har ansvar for videreutvikling oppfordres til å ta nye og innovative steg for å henge med i front. Gartner mener derimot dette kan bli vanskelig da både selskapet og deres kanaler fokuserer på nettverksarkitektur.

Avaya er også i lederkvadranten men velges som regel på basis av deres telefonitjenester. Mitel kjøpte opp Aastra tidligere i år og har nådd nye markeder og flere brukere enn året før som gjør at de har karret seg opp i lederposisjon.

Tenk fleksibelt, tenk operabilitet

Er du på jakt etter nye kommunikasjonsløsninger bør du gjøre en god behovsanalyse før du bestemmer deg for leverandør.

Du bør også passe på at du ikke låser deg til en og samme produsent eller leverandør. Inngå heller partnerskap med noen som kan gi deg løsninger som har god interoperabilitet og fleksibilitet.

Få tilgang til Gartner rapporten

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply