Derfor trenger #nav.no overhaling – NÅ!

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Om ikke lenge skal jeg ta ut deler av pappapermen jeg har i vente og det er derfor på tide å søke til NAV dersom jeg skal få søknaden godkjent før pappapermen skal starte.

Pappaperm

Jeg føler jeg har lest utallig kronikker og debattinnlegg hvor personer kritiserer nav.no opp og ned i mente fordi «alt» er så tungvint. Men er det virkelig så dårlig stelt med nav.no som flere skal ha det til?

For å søke om pappaperm er det første jeg gjør å skrive www.nav.no for å finne frem til «søknadspapirene». Allerede fra aller første stund skjønner jeg at nav.no og jeg ikke kommer til å bli venner.

Hvor er søknadspapirene?

Forsiden til nav.no viser meg lite som minner om pappaperm. Begreper som fedrekvote, pappaperm eller foreldrepenger er totalt fraværende, det eneste jeg finner som er i nærheten er en lenke ved navn «Beregn foreldrepenger». Når jeg klikker på denne lenken tar dette meg videre til «Foreldrepengeveilederen».

Her finner jeg ingen søknadspapirer, kun en veileder til hva jeg kan forvente å få av stønad fra NAV. Jeg går derfor raskt over til søkefeltet øverst til høyre på siden og skriver inn «pappaperm» i søkefeltet.

Første treff er en lenke til en side som heter «Svangerskap, fødsel og adopsjon» — ikke pappaperm altså, men jeg forsøker lenken allikevel. Den har jo tross alt beste treff fra søkeresultatet.

Screen Shot 2014-05-25 at 21.12.13

Tre små bilder vises på landingssiden, hvor det ene har undertittel «Hvordan søke?» — fint. Jeg skumleser fort og leter etter blå tekst (les: lenker) med begrepene fedrekvote, pappaperm eller foreldrepenger.

Jeg finner kun to lenker — «Foreldrepengeveilederen» som var siden jeg kom fra, og en lenke hvor jeg kan søke om utsettelse.

Jeg navigere meg litt frem og tilbake på nav.no — ingen pappaperm. Jeg ser etterhvert en lenke på høyre side hvor det står «Fedrekvote» — den burde jeg kanskje sett med en gang, men det gjorde jeg altså ikke. Jeg trykker på lenken og skumleser igjen på siden etter blå skrift med lenker som vil ta meg videre til søknadspapirene.

Lenker til «lengden på fedrekvoten», «regler for fødsler eller omsorgsovertakelser før 1. juli 2013», «straks melde fra til NAV» og «Dine utbetalinger» er å finne på siden — men hvor blir det av søknadspapirene?

Igjen begynner jeg å navigere rundt på nav.no. Klok av skade tar jeg en kjapp titt på høyre side for å se om det er noen lenker jeg har oversett, men jeg finner ikke noe der.

Etter litt mer navigering frem og tilbake, og nye søk i søkefeltet er jeg tilbake til siden «Fedrekvote» — det må jo være her en plass, og der er det. På venstre side står det jo — under menypunktet «Skjemaer».

Svart tekst på grå bakgrunn «Søknad om foreldrepenger, mødrekvote eller fedrekvote ved fødsel» med to lenker ved siden av som er i blått «Bokmål | Nynorsk». Ok, det er ikke NAV sin feil at hodet mitt er skrudd sammen til å lete etter tekst med blå farge (les: lenker). Men nå er det slik jeg skumleser på nettet — jeg leter etter farger først, ikke ord og uttrykk.

Screen Shot 2014-05-25 at 21.20.25Endelig er jeg inne på rett sted — Søknad om foreldrepenger, mødrekvote eller fedrekvote ved fødsel- NAV 14-05.09 står det på skjermen. Dette skjemaet — med vedlegg — skal fylles ut og så er jeg i mål. Jeg skal kun benytte ett vedlegg — tror jeg — og huker av for «Jeg har hatt pensjonsgivende inntekt i de siste 10 månedene før stønadsperioden». Jeg tar et kjappt blikk på høyre side og ser en lenke hvor det står «Fortsett på elektronisk innsending». Jeg hopper derfor av prosessen jeg har begynt på — for å få en raskere prosess ved å gjøre alt elektronisk 🙂

Elektronisk innsending

Jeg får nå valget om hvilken elektronisk ID jeg skal benytte for å fortsette med elektronisk innsending. Jeg har følgende valg:

 • BankID
 • Buypass
 • Commfides

Ingen BankID med mobil altså. BankID med kodebrikke og java er lite fristende og de to siste har jeg ingen erfaring med fra tidligere. Jeg finner også et siste alternativ; «Proceed to alternative log-in methods», dette må jeg jo forsøke. Jeg kommer nå til en annen side på nav.no som heter «Ditt NAV». På høyre side ser jeg ID-porten/MinID — den kan jeg bruke, tror jeg(?).

Jeg trykker på «Logg inn» og kommer tilbake til innloggingsiden som jeg var på, men nå har jeg fått valget MinID over de tre foregående.Screen Shot 2014-05-25 at 21.28.29

Nå går innloggingen som forventet. Etter innloggings prosessen er ferdig er jeg tilbake til «Ditt NAV». Velkommen Eivind Bratvoll Jonassen står det — endelig tenker jeg. Nå skal alt gå så mye lettere, nå som NAV vet hvem jeg er og kan derfor enkelt vise vei til søknadspapirene.

Men her tok jeg feil — igjen.

Det er ingenting på «Ditt NAV» som sier noe om pappaperm, fedrekvote eller foreldrepenger. Jeg har derimot en meny på venstre side hvor jeg har en del valg:

 • Oversikt
 • Din side arbeid
 • Dine utbetalinger
 • Din pensjon
 • Dine familietjenester

Jeg forsøker valget «Dine familietjenester». Her får jeg to valg; «Foreldrepengeveilder» og «Bidragsveileder» — nei, her er det ikke.

Jeg skriver derfor pappaperm i søkefeltet øverst til høyre igjen. Jeg kommer raskt tilbake til skjemaene jeg startet på i sted. Jeg finner også tilbake til lenken «Fortsett på elektronisk innsending».

Jeg trykker igjen på denne lenken og kommer nå til en side som tittelerer seg med «Security level upgrade», med underteksten «Access to this service requires a higher level of security». MinID som jeg er logget inn med er nå grået ut og jeg står igjen med de samme tre valgene som tidligere — som ikke fungerer for meg.

Jeg kan altså ikke benytte MinID som innlogging hos NAV for å søke pappaperm. Jeg benytter til MinID på altinn hvor jeg kan levere skatteoppgjør, signere papirer for selskapet jeg jobber i, styrene jeg sitter i, men jeg kan ikke søke pappaperm?

Jeg må bite i det litt sure eplet. Jeg leter frem kodebrikken min for å forsøke meg på BankID, jeg gir ikke opp — enda. Etter litt banning og sverting finner jeg endelig kodebrikken. Jeg trykker på BankID og får igjen problemer. Jeg har jo feil nettleser. Nettleseren til Google støtter jo ikke BankID og java. Jeg må bytte til Safari. Jeg forsøker igjen — det skjer ikke noe, jeg oppdaterer siden og så kommer riktig bilde. Taster inn mitt personnummer og så får jeg valget BankID på mobil eller DnB. Enda mer irritert blir jeg da jeg ikke behøvde kodebrikken jeg hadde letet frem allikvel. Jeg fortsetter med BankID på mobil og får logget inn, kun for å få følgende melding:

Screen Shot 2014-05-26 at 08.57.41

Jeg vet jo at jeg ikke har noen innsendinger, det er jo det jeg skulle gjøre nå. Lenken med Skjemaer tar meg ikke til noen elektronisk innsending, så nå gir jeg opp den elektroniske innsendingen.

Når — og hvordan — jeg kan benytte elektronisk innsending hos NAV forblir et mysterium i denne omgang.

Tilbake til «analog» innsending

Jeg er nå tilbake til den «ikke-elektroniske» innleveringen. Jeg huker av for vedlegget «Jeg har hatt pensjonsgivende inntekt i de siste 10 månedene før stønadsperioden» og trykker «Neste steg»-knappen og kommer videre til «Finn adresse». Jeg får opp fire nye valg:

 • Jeg er folkeregistrert og bor i Norge
 • Jeg er ikke bosatt i Norge, men…
 • Jeg er ikke bosatt i Norge, men…
 • Jeg er ikke bosatt i Norge

Jeg velger valget folkeregistert og bor i Norge, taster inn postnummer og fødselsnummer og videre med «Neste steg»-knappen.

Ferdig, eller det vil si det er to skjemaer som skal fylles ut — «Første side til saken din» og «Søknad om foreldrepenger, mødrekvote eller fedrekvote ved fødsel» — samtidig må jeg selv fremskaffe dokumentasjon av inntekt.

«Første side i saken din»-dokumentet er en «no brainer», den skal ligge først i søknaden, det uttrykker også NAV i selve dokumentet. Hva som vil skje dersom  jeg legger dette papiret bakerst i søknaden vil jeg ikke spekulere i. På dette skjemaet er det kun en signatur fra meg de etterspør. Derimot er skjema nummer to noe jeg vil kalle litt uoversiktlig.

Følgende hovedpunkter (med sine underpunker) er satt opp i dokumentet:

 1. Hva søker du om?
 2. Inntektsgivende arbeid
 3. Fødsel (fylles ut av mor)
 4. Adopsjon
 5. Tidsrom for permisjon – mor
 6. Tidsrom for permisjon – far
 7. Søkerens tilleggsopplysninger
 8. Den andre forelderens navn
 9. Den andre forelderens adresse
 10. Bekreftelse
 11. Bankkontonummer
  1. NAV får bankkontonummeret ditt overført fra Skattedirektoratet. Ønsker du å se hvilket bankkontonummer vi benytter, eller endre dette, gå til www.nav.no. Søk på bankkontonummer.
 12. Erklæring

Skjemaet er laget på en slik måte at det skal være det samme skjemaet om du søker foreldrepenger, engangsstønad eller fedre- og mødrekvote ved fødsel og adopsjon. Det ligger sikkert en god en god tanke bak, men det fungerer svært dårlig i praksis. Slik jeg forstår skjemaet må jeg fylle ut punkt 1, 2, 6, 8, 9, 10 og 12. Punkt 11 — som gjelder mitt bankkontonummer — får jeg ikke lov å fylle ut, det er ikke mulig. Jeg får en henvisning til altinn — og bruke MinID — for å endre mitt kontonummer, her er altså MinID sikker nok (?).

Dette er altså det eneste punktet som NAV ser ut til å hente elektronisk om meg.

Slik burde søknad om pappaperm være i 2014

Det at jeg allerede er logget inn i «Ditt NAV» burde hjulpet meg å fylle ut dette skjemaet med 98%. Det eneste jeg skal oppgi er dato for når jeg ønsker pappaperm.

Følgende ting vet det offentlige om meg;

 • Hvem jeg er, og mitt kjønn
 • Min inntekt
 • Hvor jeg bor
 • Hvor jeg arbeider
 • Hvem jeg bor sammen med
 • Hvem mitt barn er
 • At jeg har krav på pappaperm

Med opplysningene ovenfor kunne jeg derfor ha kommet til et ferdig utfylt «skjema» for pappaperm. Når jeg logger meg inn på «Ditt NAV» burde det stått: «Vi ønsker å gratulere deg med ditt nye barn, Eivind. Klikk her for å bestemme når du vil ta ut pappaperm». Ingen begrep som fedrekvote eller foreldrepenger — kun pappaperm.

Å søke om å få perm er feil, pappaperm skulle blitt tildelt når fødselsattesten ble signert. Jeg burde enkelt kunne velge hvilke datoer jeg ønsker pappaperm, og det burde vært godkjent umiddelbart. Det offentlige vet at jeg har et barn, det vet at barnets mor bor sammen med meg, og når hun har tatt ut sin permisjon. Tar jeg ikke permisjonen jeg har krav på innen det har gått tre år, ja det er først da jeg mister den — hvorfor kan ikke NAV være slik?

Har du lignende opplevelse hos nav.no så del det gjerne i kommentarfeltet nedenfor.

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply