Kunsten å delegere

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dersom du leder en mindre bedrift kan det nærmest være en kunst å lære seg å delegere arbeid til dine kollegaer. Å gå fra å gjøre de fleste og mest kritiske oppgavene selv — til å la andre delta i ditt arbeid — er helt avgjørende for at din bedrift skal lykkes.

delegere

Bilde: FreeDigitalPhotos

Som leder må du forberede bedriften for vekst, du må derfor lære deg å delegere oppgaver på et så tidlig tidspunkt som mulig. Gevinsten ved å gjøre dette er stor både for bedriften, deg selv og ikke minst dine kollegaer som vil vokse med oppgavene de blir tildelt.

Å vise dine kolleger tillit på denne måten er særs viktig som en av flere måter å skape trivsel på ved arbeidsplassen.

Slik går du frem

Å begynne å delegere, kan være tungt i starten, men her har du en enkel liste over hvordan du kan gå frem:

  • Vær tydelig i din kommunikasjon når du delegerer oppgaven(e).
  • Forklar nøyaktig hva du forventer av resultat og når du trenger oppgaven fullført.
  • Husk å beregn tid til evaluering av oppgaven og for uforutsette omstendigheter.
  • Jo større og mer viktig oppgaven du delegerer er, jo mer tid burde du sette av for gjennomgang av resultatet.

Ikke vær redd for å delegere

Hvordan oppgaven blir utført er ikke like viktig som resultatet. Hvis du har vært tydelig på hva resultatet skal være så kommer dere i mål. Hvem vet, kanskje oppgaven blir utført på en bedre måte enn om du hadde tatt oppgaven selv 🙂

Når bedriften vokser til en viss størrelse — eller kommer til en fase av utvikling — er du nødt til å gi slipp på noe av kontrollen du tidligere har trykket til ditt bryst. Som et minimum må du avgjøre hvilke oppgaver du klarer å delegere bort og hvilke oppgaver du fortsatt skal ha ansvaret for.

Etterhvert som du ser at dine kolleger vokser med oppgavene de blir tildelt vil det blir enklere å delegere flere oppgaver.

Frigi tid

Du vil fort forstå at evnen til å delegere arbeid vil frigjøre mer av din egen tid — tid til å fokusere på strategien som bedriften har satt seg, i stedet for de rutineoppgavene som stjeler av din tid.

Er det en ting en gründer har for lite av, så er det tid. Husk at dine kolleger også kun vil utvikle seg dersom du skaper en arena hvor dette er mulig.

En kollega som har vokst med oppgavene du har delegert vil også utvikle en bedre evne til å gjøre egne beslutninger som igjen vil være bra for bedriftens videre utvikling.

Er du flink til å delegere?

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

, ,

No comments yet.

Leave a Reply