Hallo kjære styreleder, følger du med i timen?

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Ledere kan bli stilt til ansvar personlig for datatap for mange millioner kroner. Enorme verdier ligger nå i form av digital informasjon i bedriftene, og styret og den daglige ledelsen har generelt ikke tatt inn over seg hvilke ansvar de har for å sikre selskapets verdier, informasjonen.

ID-100207536

Innledning er hentet fra Advokat Christian Sturla Svensen i Lynx som i forrige uke gikk ut i E24.no og advarer norske bedriftsledere for hvilket ansvar de har som øverste ledere i virksomheten. Han mener samtidig det er snakk om tid før det smeller!

Et IT-ansvar?

Mange  ledere i norske bedrifter ser nok på sikkerhet som et IT-ansvar og har kanskje sjeldent et fokus på sikkerheten — den digitale — under styremøtet. I følge Svensen åpner loven for at styreledere, daglige ledere og andre ledere kan holdes ansvarlig for bedriftens verdier som går tapt, hvis tapet skyldes manglende fokus på sikkerhet. Om det forsvinner millioner, blir det pekeleken. Noen får ansvaret.

Vær ditt ansvars bevisst!

Det er viktig at du som er styreleder, styremedlem eller daglig leder er ditt ansvars bevisst . Sikring av data burde være på agendaen ved neste styremøte!

Bilde: FreeDigitalPhotos

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

, ,

No comments yet.

Leave a Reply