Fra inkvisisjon til innovasjon

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Offentlige anskaffelser motarbeider gründerbedrifter og hindrer innovasjon gjennom formalistiske anbudsinnbydelser og gammeldags tenkning. Næringsdepartementets nye koster bør først feie for egen dør.

innovasjon

Nyutnevnt næringsminister Monica Mæland sier at regjeringen vil styrke nyskaping over hele landet og satse på de gode ideene. Den første ideen trenger hun ikke gå til distriktene for å finne.

Gründerbedrifter har to sikre kjennetegn: nye ideer og små ressurser. Mange kan attestere på at langsiktigheten i en stor, offentlig kunde med forutsigbar økonomi og gode prosesser har vært helt utslagsgivende. Med dagens anbudsprosesser er ikke det lett å få til.

SMB-bedriftene motarbeides av ressurskrevende dokumentasjonskrav der man må vise til tre års regnskap, levere all dokumentasjon fysisk og skriftlig på papir, i brev og permer med skilleark, i flere eksemplarer og kopier, sammen med minnepinne med sladdet og usladdet versjon, og fysisk til et visst klokkeslett, og elektronisk besvarelse godtas ikke.

Krav om referanser fra minst tre tilsvarende og like store prosjekter fremmer heller ikke innovasjon. Innovasjon er ferskvare – mange av oss har ikke holdt på i tre år. Vår oppgave som gründere er å skape nye løsninger, ikke repetere gamle.

I pressen så vi nylig at tilbydere til Havforskningsinstituttets nye forskningsskip falt ut av konkurransen fordi konvolutten var åpen, en annen fordi tilbudet manglet prosjektnummer utenpå. I dag oppleves den offentlige anbudsprosessen snarere som ryggdekning for innkjøperne, og tredjegrads forhør for leverandører. Det sier seg selv at noe er galt.

Åpen innovasjon

7107812125_b695631949_b

X PRIZE Foundation Chairman & CEO Dr. Peter Diamandis
Bilde: http://xprize.org

Offentlige anbudsinnbydelser formes ofte som kravspesifikasjon for å fylle valgte løsninger. Med fokus på å be om billige løsninger på gårsdagens problemer motarbeider anbudsprosessene innovasjon. Sammen med den ressurskrevende anbudsprosessen fører dette til en konkurransevridning til fordel for store, etablerte aktører, på bekostning av små innovatører. Det er stikk i strid med oppgaven offentlig sektor har fått: å bidra til innovasjon.

I stedet bør offentlige anskaffelser presentere problemstillinger og invitere til løsningsforslag. Offentlig sektor er langsiktig og fullfinansiert, og i en unik posisjon til å støtte åpen innovasjon. Gjerne på en åpen markedsplass, kanskje i konkurranser med betalt deltakelse eller insentiver – kanskje en norsk, offentlig XPRIZE?

Med Abelia-sjef Paul Chaffey på plass som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vi i IKT-bransjen fått en fot på innsiden. Paul Chaffey etterlyste allerede i mars 2013 sterkere tiltak for å fremme innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Nedleggelsen av «Fornyings- og administrasjonsdepartementet» kan kanskje føre til at et styrket Kommunal- og moderniseringsdepartement setter mer innovative offentlige innkjøp øverst på to do-listen.

 

Denne kronikken ble også publisert hos Dagens Næringsliv mandag 30.desember 2013.

Bilde: FreeDigitalPhotos

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

,

No comments yet.

Leave a Reply