Slik kan du lykkes som gründer

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Nesten umiddelbart etter at vi offentliggjorde SimCom AS i mai i år dro vi til Litauen for aller første gang for å finne en utviklingspartner som kunne bistå i vårt arbeid. Ikke mindre enn fire måneder senere dro vi tilbake for å utvide nok en gang. Og vi ble ikke mindre imponert denne gangen.

lithuania

Vi har i løpet av kort tid valgt å utvide utviklingsavdelingen vår i Litauen. Teamet på fire mann som vi har benyttet har fungert veldig bra, men vi har et behov for å øke utviklingshastigheten på vår portefølje ytterligere. Derfor øker vi med et team på totalt ni mennesker.

Behov for å skalere

SimCom AS hadde sin fødsel i februar tidligere i år, men oppstarten var egentlig mye tidligere enn som så. SimCom var tidligere en egen utviklingsavdeling i Telekompetanse AS som så sitt lys i 2009 og vi er i så måte ingen nykommer. Allikevel vil jeg anse det som at vi er et relativt ungt selskap.

Vi har — i en altfor lang periode — hatt for mange hatter, det har vært for mange roller på hver person i selskapet. Fire personer har hatt ansvar for markedsføring, salg, support, utvikling, testing, prosjektutrulling og alt annet et selskap må foreta seg for å overleve.

Vi har hatt behov for å øke bemanning i en lengre periode, men hvordan gjør man det uten å gå konkurs? Som et «nystartet» selskap må man veie for og imot til enhver tid. Skalerer man for raskt i forhold til inntekter — og i tillegg gjør et feilskjær — kan det være fatalt for bedriften. Når SimCom ble lansert i mai, så var tiden inne for å ta grep. Vi måtte utvide for å klare videre vekst og stabil drift — vi så derfor til utlandet.

Kostnader ble avgjørende

Vi satt en fot i bakken ved oppstart av SimCom og måtte se hva vi hadde behov for. Pri én var å få hjelp til å få utviklet funksjonalitet som allerede er bestilt fra eksisterende kunder. Fordi alle ansatte i SimCom deler flere roller er det vanskelig å opprettholde en kontinuitet ift utviklingssykluser og praktisere smidig metodikker som egentlig er viktig å praktisere for løsninger vi lager.

Fordi Norge ikke — i veldig stor grad — tilrettelegger for gründervirksomheter, dro vi derfor til Litauen på jakt etter noen som kunne bli vår partner. Vi så i en veldig tidlig fase at dette var noe vi burde gjort for lenge siden, vi fant en partner som hadde struktur — det vil si dedikert personell til å kún jobbe med utvikling, slik vi selv har forsøkt etter beste evne.lithuania - meeting

I september tok vi derfor et nytt møte med vår partner i Litauen hvor vi utfordret de til å fremskaffe ytterligere kompetanse og ressurser for å kunne utvikle andre deler av vår plattform, samtidig som vi også ønsket et dedikert test team for versjonstesting av vår plattform.

Dette tok de på strak arm og allerede mot slutten av oktober var Glenn Larsen og jeg tilbake for å skrive nye kontrakter, drive opplæring og bli enda bedre kjent.

Vi ønsker å hjelpe gründere!

På bakgrunn av våre erfaringer — som oppstartsselskap og det faktum at det er generelt vanskelig å lykkes i Norge med norske lønninger og lav arbeidsledighet — ønsker vi å hjelpe andre gründerselskaper. Vi vil derfor parallelt med vår business introdusere selskapet i Litauen for andre som trenger hjelp. Hvordan vi skal gå frem er enda ikke spikret, men jeg ønsker at du tar kontakt dersom du trenger hjelp eller vet om utviklingsmiljøer som kan trenge assistanse.

Jeg vet at jeg selv hadde satt pris på å få hjelp i en tidligere fase enn vi er nå, og ønsker derfor å hjelpe andre som er i ferd med å ekspandere sin virksomhet.

Kontakt meg direkte på ejonassen@simcom.no eller noen av de andre sosiale flatene dersom du vil høre mer.

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply