Norske sjefer burde IKKE frykte LinkedIn

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Dagens it skrev for en ukes tid siden om lederes frykt for sosiale medier og spesielt LinkedIn. De ansatte blir «for» synlige for konkurrentene og ledere er redd for å miste gode talenter. Jeg tror nok heller talentene vil forsvinne av helt andre grunner enn deres tilstedeværelse på LinkedIn.

ID-100161653

Som en nyoppstartet bedrift ser jeg det som helt kritisk å være synlige — og ikke minst tilstede — i sosiale medier. Ved oppstart oppfordret jeg mine kolleger til å delta aktivt. På LinkedIn fikk de nærmest plikt til å oppdatere CV, samt kontaktinfo. Vi gjennomgikk — i fellesskap — hvordan vi best kunne fremme kompetansen hos hver enkelt og dette ble gjenspeilet på våre hjemmesider. Hver ansatt fikk derfor sin egne profil med kontaktdetaljer og spesialkompetanse.

Enkelt å komme i dialog

Jeg er opptatt av at det skal være enkelt å komme i kontakt med SimCom, enkelt å forholde seg til oss og man skal fritt kunne ta kontakt med den man ønsker — enten man er potensiell eller eksisterende kunde.

Ingen vil lenger ha gullklokka

Tiden hvor man startet i en bedrift, ble værende der og gikk av med pensjon og fikk gullklokka som takk for hjelpen, er forlengst forbi. Jeg tror det er helt normalt at personer inntar nye stillinger — enten innad eller i en annen bedrift — etter en 3-5 års periode (kanskje mest for IKT-bransjen) og jeg forsøker derfor å forberede bedriften på dette. Jo før man innser at dette kan være en realitet og forbereder seg på at dette kan skje, desto bedre rustet er man dersom — nei, NÅR — denne dagen kommer.

Hvis du som bedriftsleder ikke er forberedt på at ansatte kan slutte, så har du kanskje ikke tilpasset deg dagens arbeidsmarkdet. Talentene forsvinner ikke utelukkende fordi de deltar på sosiale medier og dernest blir headhuntet. Jeg tror heller de forsvinner fordi arbeidsvilkårene eller utfordringene ikke lenger er gode nok. Talenter kommer og talentene kan også gå.

Slipp ansatte fri!

La ansatte utfolde seg på sosiale medier, desto mer aktive de er, desto bedre — mener hvertfall jeg. Får de delta i de sosiale mediene, desto enklere kan en spre kunnskap — som igjen vil drive business på sikt. I SimCom har vi ingen egne kjøreregler for sosiale medier. Vi omtaler ikke våre kunder eller partnere og opptrer med normal folkeskikk. Akkurat som i det «virkelige» liv.

 
Bilde: FreeDigitalPhotos

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

, ,

No comments yet.

Leave a Reply