IP-telefoni vs samordnet kommunikasjon

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Når en bedrift skal modernisere telefonisystemet, så er IP-telefoniløsninger et naturlig valg. Teknologien erstatter de gamle telelinjene både innenfor og utenfor bedriftens fire vegger, hvor man heller benytter internett som bærer for talestrømmen. Neste steg på veien til en ny løsning er samordnet kommunikasjon.

ID-10076253

Samordnet kommunikasjon er en fornorskning av bransjebegrepet Unified Communications — forkortet til UC — som er en videreføring av IP-telefoni. Denne teknologien knytter fler av bedriftens systemer sammen for å øke den ansattes effektivitet.

Gartner har definert Unified Communications og skiller det mellom seks brede produktområder;

  1. Tale og telefoni (omfatter samtlige former for telefoni, også video)
  2. Konferanse
  3. Messaging (epost og tilsvarende)
  4. Tilstedeværelse (presence) og IM (Gartner mener at dette vil spille en stadig viktigere rolle i neste generasjon av kommunikasjon – med aggregering av tilstedeværelse / lokasjon over flere kilder, såkalt «rich presence)
  5. Klienter (gir tilgang til flere kommunikasjonsmetoder fra et konsistent brukergrensesnitt på hele spekteret av enheter som PC, mobil, tablet, etc)
  6. Kommuniserende applikasjoner (bred gruppe av applikasjoner med integrert kommunikasjonsfunksjonalitet – fremover vil slik funksjonalitet bli mer utbredt i virksomheters verdikjeder)

Så hva er forskjellen?

Tjenestene definert innen de seks hovedgruppene er typiske tjenester man ikke får fra tradisjonelle telefoniløsninger eller rene IP-telefoniløsninger. Selv om IP-telefoni moderniserer måten man transporterer talestrømmen — fra typisk ISDN til bredbånd — så er det fortsatt bare en talestrøm. Legger du til samordnet kommunikasjon, så gir det deg verktøyene din bedrift trenger for å øke effektiviteten og virkeliggjør kraften av nyere teknologi.

Men husk at begrepet samordnet kommunikasjon eller UC kommer fra markedsavdelingen og ikke fra et teknisk ståsted. Det vil derfor være viktig ved anskaffelse av ny kommunikasjonsløsning at de verktøyene du betaler for passer din bedrift og ikke markedsavdelingens sitt.

 

Bilde: FreeDigitalPhotos

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply