Derfor tok Opera det riktige valget!

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Allerede i fjor høst valgte Opera Software å legge ned «Core Technology» — Presto og Carakan — til fordel for bl.a. Webkit, som er et Open Source prosjekt. Og jeg mener at de absolutt har gjort det rette valget.

opera

Bildet er lånt fra http://digi.no

I en verden med stadig flere mobile enheter så Opera seg nødt til å ta en tøff avgjørelse vedrørende deres videre satsningsområder. For å opprettholde sin markedsposisjon må de tenke mobil – akkurat slik som resten av oss. Ved å droppe satsningen på sin egen «Core Technology», åpner det seg nye muligheter via en Open Source tilnærming. De vil nå bl.a. kunne utvikle en nettleser med en webmotor — WebKit — som også Apple vil godta i sitt iOS, noe som vil bety at de vil få en raskere og tettere integrasjon mot Apple enn hva som tidligere har vært tilfelle. Skal Opera henge med i den mobile utviklingen er dette et svært viktig og kritisk steg i riktig retning. Det er jo tross alt iOS og Android som utgjør majoriteten av dagens smarttelefon-enheter.

Frie programmer — bedre bunnlinje

I Telekompetanse utvikler vi også løsninger hvor sentrale komponenter er basert på åpen kildekode, eller Open Source om du vil. Sentralt i vår plattform benytter vi programvare som bl.a. Asterisk og Kamailio. Disse opererer som selve motoren i våre løsninger. Akkurat slik WebKit kommer til å bli i Opera sin nettleser. Ved å ta i bruk gode «frie» komponenter kan, vi og Opera, heller benytte vår tid på «smartness» ved å få disse «frie» komponentene til å samhandle. Vi opplever at vi får et konkurransefortrinn med en slik tilnærming sammenlignet med våre konkurrenter. Det samme vil også Opera oppleve. De kan bruke mer tid på det som skaper god business — det er ikke Presto og Carakan — men utvikling av selve sluttproduktene.

Hvorfor Open Source?

Per 24. april 2012 bestod WebKit-miljøet av over 692 individer. Det er 600 flere utviklere enn hva Opera selv hadde tilgang til i sitt «Core Technology»-team. Det gjør samtidig at det er mulig for Opera å ha flere folk på selve utviklingen av sluttproduktene enn de har noensinne hatt. Til sammenligning så er Asterisk miljøet bestående av 86.000 utviklere — med en innovasjonskraft vi i Telekompetanse aldri kunne skapt alene. Det er dette Open Source dreier seg om. Vi utgjør mange små, som utgjør noe stort — sammen.

«Det er latterlig å utvikle noe i Norge!»

Dette utsagnet er tatt fra Geir Kalleberg i Datametrix som før sommeren 2012 påstod at  det er latterlig å sitte og utvikle noe i Norge! Her har jeg gjentatte ganger sagt og ment at Geir ikke følger med i timen. At man skal utvikle noe som er noen andre har gjort tidligere er jeg nok enig med Geir i, men det stopper også der. Sentrale komponenter som f.eks WebKit, Asterisk og Kamailio, PHP og MySQL er gode, anerkjente komponenter som utgjør kjernen i gode innovasjonsprosjekter som f.eks Google, Facebook og LinkedIn. Felles for de alle er at de — og Telekompetanse — gjorde noe med «sluttproduktet» for å skape noe unikt. Dette er innovasjon på sitt beste.

Det finnes et hav av programmer — gratis — som vi som utviklingsselskap kan benytte oss av. Det er gode, anerkjente programmer som gjør at vi som sitter med skapervilije og ønske om å skape gode løsninger får et meget godt utgangspunkt i vår satsning.

Valget til Opera er modig og antagligvis noe som stikker dypt hos mange, men jeg er sikker på at dette ikke var et dårlig valg — heller det motsatte.

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

, ,

One Response to Derfor tok Opera det riktige valget!

  1. Bjørn Venn 21/02/2013 at 16:27 #

    Bra Eivind! Er så enig så enig:)

Leave a Reply