Fem grunner til å bytte til en IP-telefoniløsning

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Med økende konkurranse fra nasjonale og internasjonale hold er det også viktig at små og mellomstore bedrifter begynner å fokusere mer på hvordan de kan drive mer kostnadseffektivt. En IP-telefoniløsning kan være et steg i rett retning.

Informasjonsteknologi må bli mer virksomhetsstrategisk og mindre kostnadsfokusert. Her kan bedriftens kommunikasjonsløsning spille en sentral rolle, da den mest sannsynlig spiser en stor del av ditt investeringsbudsjett. Å benytte VoIP (tale over IP) vil bidra til å redusere kostandene din bedrift har. Jeg har tidligere skrevet om forskjellene mellom IP-telefoni og tradisjonell telefoni og nå skal jeg gi deg fem gode grunner til at din bedrift bør bytte til en IP-telefoniløsning.

1. Besparelser

VoIP er mye billigere sammenlignet med de tradisjonelle telefoniløsningene. Med en Internettilkobling og en mikrofon kan du enkelt motta og foreta anrop rett fra din PC. Du kan også motta anrop på din PC og søke etter informasjon samtidig som du snakker med dine kunder. 

Den initelle kostnaden for å etablere en IP-telefoniløsning er jo selvfølgelig en vurdering å ta, men den totale kosten over tid (ROI og TCO) er i nesten alle tilfeller verdt investeringen.

Har du mange samtaler til utlandet så vil en du spare mye penger ved å ha en løsning som støtter VoIP. En av Norges ledende IP-telefonileverandør — Phonect — har vært så vennlig å bistå med et eget regneark som illustrerer den potensielle besparelsen. I eksempelet som er vist, så er det benyttet to reelle scenarioer fra Telekompetanse og våres kunder. Kundenavn — og teleoperatøren de hadde før byttet — er strøket fra regnearket. For kunde A så er den totale besparelsen kr. 30.230,- pr år. Denne summen medførte at kunden kunne finansiere investeringen i ny løsning vha en leasing avtale — snur vi det helt på hodet — kunden fikk en ny løsning GRATIS. For kunde B så var besparelsen hele kr 102.081,- pr år.

Du kan laste ned regnestykket for kunde A her, og kunde B her.

Potensialet for besparelser vil selvfølge variere fra bedrift til bedrift og i forhold til antall ansatte og bruksmønster.

2. Effektivitet

VoIP gir økt effektivitet ved at du kan integerere e-post og/eller lynmeldingstjenester. Dette gjør at du enkelt og hurtig kan komme i kontakt med dine kunder og du er alltid «tilkoblet» kontoret uavhengig av hvor du måtte befinne deg. Med en trådløs tilkobling kan du f.eks. ta imot samtaler på din laptop, eller få din talepost levert dit du er. Dessuten, en IP-telefoniløsning gir deg funksjonalitet du ikke kunne benytte deg av tidligere som f.eks. videokonferanse og lynmeldingstjenester.

 

3. Hastighet

Det er lettere å sette opp samtaler med en IP-basert telefoniløsning.

Applikasjoner som gir deg informasjon om innringer, som f.eks nummeroppslag og som gjør at du kan sette hurtig over til ansatte er vel så kritisk som dine egne verktøy.  Du kan benytte deg av programmer som «Click-2-Call» som gjør at du enkelt kan markere et nummer, trykke på hurtigtast og anropet blir koblet opp med din telefon. Alt dette skjer uten at du behøver å betjene ditt apparat, alt skjer via din PC. Se videoen under for hvordan Telekompetanse sin PC baserte sentralbord løsning virker.

4. Fleksibilitet

VoIP-løsninger blir levert som en svært fleksibel løsning, og kan også bli levert som en skytjeneste. Som en skytjenesten blir summetonen levert over internett. Dette medfører at du ikke vil få noen form for investeringskost. Det eneste du behøver er en god bredbåndslinje. Om du skal velge en skytjeneste eller en lokal installasjon avhenger som regel av ditt behov for integrasjoner mot interne systemer som f.eks. bedriftens kundebehandlings system.

5. Lett å bruke

IP-telefoniløsninger er mye enklere å administere og bruke selv om du ikke har en teknisk bakgrunn. Med tradisjonelle telefonisystemer så har dette tildels vært svært vanskelig, men det skal det ikke være med et moderne IP-telefoni system.

Tradisjonelle telefonsystemer er en utdøende rase, de er rett og slett for dyre i innkjøp og vedlikeholdskostnadene er altfor høye. Min sterkeste anbefalning er derfor at du burde ta med din bedrift over til IP-telefoniens verden!

Ta kontakt med meg for en uforpliktende prat, så skal jeg se om vi ikke kan bistå deg med å få en ny løsning «gratis» også 🙂

 

Bilde: FreeDigitalPhotos.net

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

, , ,

2 Responses to Fem grunner til å bytte til en IP-telefoniløsning

  1. danielforum 10/10/2012 at 22:25 #

    Veldig bra video, slik bør alle telefoni løsninger være!

Leave a Reply