IP-telefoni vs tradisjonell telefoni

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Den tradisjonelle telefonien er den vi kjenner fra den gang Graham Bell opprettet sin første telefonsamtalen den 10.mars 1876. Her hjemme i Norge lå vi ikke mer enn tre år etter, hvor Telegrafvesenet introduserte telefonien i 1879. Mye har skjedd siden den gang — veldig mye. Og det er med dagens IP-baserte telefoniløsninger vi virkelig kan ta i bruk kommunikasjon på flere måter enn hva Graham Bell så for seg i 1876.

IP-telefoni, for brukeren, oppleves på samme måte som den tradisjonelle telefonien hvis vi kun tar for oss en samtale mellom to eller flere parter. Det er, i hvertfall i Norge, noe bedre samtalekvalitet på IP-telefonien enn hva man er vant med fra den tradisjonelle telefonien. Er du en radioamatør så vil jeg nok tro at du vil synes at kvaliteten er som natt og dag. Telefonsamtalen overføres via et datanettverk som datapakker på lik linje som når du surfer på internett. Vel, det er en sannhet med visse modifikasjoner. Du har nemlig enheter som sørger for å prioritere talepakkene foran alle andre datapakker som igjen sørger for at din samtale forblir krystallklar.

Internt og Eksternt

Det er i hovedsak to typer IP-telefoni vi alltid prater om. Det er IP-telefoni som blir implementert innenfor bedriftens fire vegger eller IP-telefoni som leveres av en operatør. Disse to typene kan selvfølgelig kombineres i én og samme løsning.

Hvis du har IP-telefoni internt i bedriften så benyttes bedriftens lokale infrastruktur, bestående av svitjser og rutere som til sammen danner et IP-nettverk. I dette nettverket legger man til tjenester som IP-telefoni. Fordelen med dette er at man kan benytte den samme kablingen og den samme infrastrukturen til både data og telefoni. Dette er en besparelse både mtp vedlikeholdskostnader og ev. installasjonskostnader ved etablering av en telefoni- og dataløsning.

IP-telefoni eksternt vil si at vi nå tar med oss det samme tankesettet som vi har ved bedriftsintern IP-telefoni — vi bruker datanettverket — i dette tilfellet bredbåndslinjen — for å samkjøre både data og telefoni på én og samme kabel. Kostnadsbesparelsene ved å kombinere disse tjenestene kan i de fleste tilfeller være store.

Kutt vedlikeholdskostandene

Det er viktig å tenke kostander, uavhengig av din rolle i bedriften. Når det kommer til kostander og besparelser for IP-telefoni kontra tradisjonell telefoni, så vil jeg tegne deg et lite eksempel.

På bildet ovenfor er det ingen hemmelighet at du har et dobblet sett med kostander. Du trenger en telefonmann/tekniker som kan vedlikeholde både kabling og koblinger til telefonsentralen og du betaler linjeabonnement til en teleoperatør fordi du benytter ISDN linjer for å kommunisere med omverden. I tillegg så har du en IT-mann som vedlikeholder utstyr og kabling til dataen. Også her betaler du et abonnement til din internettleverandør for at du skal kunne kommunisere med PC-en din utenfor bedriftens fire vegger.

Både initielt og på sikt så koster dette mye penger — det koster mer enn det smaker, for med tradisjonell telefoni så er det ikke snakk om å effektivisere din hverdagskommunikasjon over hodet. Du får ikke i nærheten av de samme støttesystemer som du får ved en IP-telefoniløsning. Det kan være alt i fra PC-sentralbord, click-2-call til en applikasjon kjørende på din smarttelefon som fungerer som et telefonapparat på lik linje med et fysisk apparat stående på din skrivebordspult.

La meg skissere for deg et mer gunstig alternativ.

I tegningen ovenfor så har vi nå slått sammen de to løsningene vi hadde på den forrige tegningen. Ved å implementere data og telefoni i ett og samme nettverk så blir vedlikeholdskostandene betydelig redusert ved at du nå kun vil ha utgifter på én infrastruktur. Ved at vi nå også har koblet bort de «gamle» og tradisjonelle ISDN-linjene, til fordel for IP-telefoni over bredbåndslinjen, så sparer bedriften penger også her. Litt avhengig av hva slags båndbredde bedriftens internettlinje har i dag, så kan det være at denne må eller burde oppgraderes for å håndtere samtaler på IP. Men, med dagens priser og konkurranse blandt bredbåndsleverandørene så burde ikke det bety noen form for økt kostandsbilde for deg og din bedrift.

Fordelene

  • Operatørene som leverer IP-telefoni er langt rimeligere enn operatørene som kun leverer tradisjonell telefoni. Dette gjelder både på det månedlige beløpet og trafikk prisen pr minutt, både til norgestakst og ikke minst internasjonale samtaler
  • Du kan ta i bruk nye applikasjoner som PC-basert sentralbord
  • Støtte verktøy som Click-2-Call, telefon på din PC, m.fl.
  • Lavere vedlikeholdskostnader
  • Enkelere å administrere
  • Flere funksjoner enn hva man har fått tilgang til tidligere

Ulempene

  • Dersom bredbåndslinjen blir borte så blir også telefonlinjene borte. (Men det finnes selvfølgelig løsninger til å håndtere dette også.)

Ta gjerne kontakt med meg for et uforpliktende samtale eller møte hvis du har noen spørsmål om IP-telefoni eller noe annet jeg kan hjelpe med.

Kilde: Wikipedia

Bilde: FreeDigitalPhotos.net go Wikipedia

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply