Kunden har aldri rett?

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

Man kan mene så mangt om innovasjon og åpen kildekode. Men man kan ikke mene at en fornøyd kunde burde være misfornøyd.

2010 virker ganske lenge siden, gjør det ikke? IT-bransjen merker kanskje mer enn noen annen bransje hvor hurtig gamle sannheter vendes på hodet – for oss er to år, målt i innhold, lang tid.

Enkelte sannheter – jeg bør kanskje si enkeltes sannheter – tåler imidlertid tidens tann godt. Kanskje for godt. Det var med undring jeg leste i Computerworld like før sommeren og så at den gamle feiden fra 2010 mellom Bjørn Venn (Akershus fylkeskommune) og Geir Kalleberg (Datametrix) så ut til å blusse opp igjen. Det vil si, Kalleberg gjorde i hvert fall tilsynelatende sitt ytterste for å gjenopplive debatten.

Vi i Telekompetanse har som vinner av det mye omtalte IP-telefonianbudet til Akershus fylkeskommune bevisst valgt å holde oss på sidelinjen av krangelen helt siden den startet i 2010. Vår jobb er å hjelpe kunden, ikke forsvare kundens valg – det klarer Bjørn Venn utmerket selv. Kallebergs uttalelser til Computerworld er imidlertid så oppsiktsvekkende at de fortjener noen overordnede bemerkninger.

Skal vi leve av teknologiimport?

Det var Kallebergs utsagn om innovasjon som fikk mest oppmerksomhet før sommeren. Hans påstand om at norsk innovasjon er fånyttes i et marked med digre aktører som Cisco og Microsoft, faller naturligvis på sin egen urimelighet. Det er nok å nevne norske teknologieventyr som Tandberg, Fast, Trolltech og Agresso, som alle har blitt kjøpt opp av store globale selskaper, deriblant nettopp Cisco og Microsoft. Mens flere andre bekymrer seg for at IT-gullet vårt selges ut av landet, mener Kalleberg altså at det er «latterlig» i det hele tatt å grave her hjemme.

Kalleberg hevdet i etterkant at utsagnet var blitt tatt ut av sammenheng. Mon det. Konteksten er vel klar for alle som fulgte med på den opprinnelige feiden i 2010: Nemlig Kallebergs negative holdning til åpen kildekode, selv om han har benektet en slik holdning.

Dele for å skape

– Åpen kildekode blir latterlig i diskusjoner om samhandlingsplattformer, sier Kalleberg i intervjuet før sommeren.

Dette er et merkelig utsagn. Åpen kildekode er ikke noe annet enn deling av kunnskap for å oppnå bedre resultater for alle, også på samhandling. Ifølge en studie gjennomført ved Cambridge University vil den britiske Regjeringen oppnå en besparelse på 600 millioner pund årlig ved å legge til rette for mindre leverandører og leverandører som leverer løsninger basert på åpen kildekode. Omregnet til norske forhold gir dette et innsparingspotensial på omtrent 500 mill. kroner årlig. Lønnsomhet er da også en av grunnene til at Regjeringen ved flere anledninger har uttalt at åpen kildekode skal løftes frem i offentlig sektor, samt at de har tildelt prosjektmidler til mange aktører som for eksempel Uninett, Universitetet i Oslo og SSB.

Et enda viktigere aspekt enn det rent økonomiske er dette: Åpen kildekode stimulerer til bred- og åpen innovasjon og flere ideer. Konseptet er ikke nytt. Det var troen på deling av ideer som gjorde at Benjamin Franklin donerte samtlige av oppfinnelsene sine til offentligheten. I vår tid er Facebook og Android kroneksempler på hva man kan lage med åpen programvare. Til og med Microsoft engasjerte seg i åpen kildekode da de opprettet et eget friprog-selskap i vår.

Denne utviklingen skjer fordi stadig flere ser verdien i å dele kunnskap. Hver enkelt idémaker gir fra seg noe kontroll for at summen og nytten av alles ideer skal bli større – og ikke minst komme sluttbrukere til gode.

Ingen skam å snu

Det er særlig i et sluttbrukerperspektiv at Kallebergs standhaftighet blir oppsiktsvekkende. Da Computerworld like før sommeren spør ham om kommentarer til Akershus fylkeskommunes gode erfaringer med telefonisystemet sitt, hva gjør Kalleberg? Han sier ikke «flott for dem». Han sier tvert imot at han er mer overbevist enn noen gang om at fylkeskommunen valgte feil produkt.

Alle vi som arbeider med å levere løsninger til kunder, forholder oss til credoet «kunden har alltid rett». Tidvis er det krevende å leve etter dette mottoet, men det er alltid idealet. Kalleberg ser tilsynelatende ting annerledes: Kunden har ikke rett – selv ikke etter å ha vært fornøyd i flere år etter kjøpet.

Den «sannheten» virker å stå fjellstøtt hos Kalleberg. Men hvem vet – når det kommer til at vi skriver 2014, kan det hende han har skiftet mening. Mye kan som kjent endres på to år.

 

Bilde: FreeDigitalPhotos.net

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply